Letní skautský tábor 2017

Termín:    29. 7. 2017 – 12. 8. 2017

Letos budeme tábořit kousek od Javorníka v Jeseníkách. Tábor bude jako obvykle stanový.

Podrobné informace o odjezdu, vybavení atd. a tiskopis prohlášení o bezinfekčnosti dítěte obdržíte v průběhu měsíce června.

Táborné:

pro registrované členy skautského střediska Klimkovice 3.600,- Kč (zvýhodněná cena platí pouze do 18. 6. 2017!)

pro nečleny nebo neregistrované členy skautského střediska Klimkovice 4.000,- Kč

Informace k odjezdu:

Na tábor pojedeme vlakem a součástí tábora je i dvou denní puťák. Proto je nutné, aby každé dítě mělo batoh, do kterého se kompletně sbalí na dva dny. Zbytek věcí se poveze vozíkem a vzhledem k omezenému prostoru je možné jedno další zavazadlo (kufr, sportovní taška).

Způsob úhrady poplatku:

1. Převodem z vašeho účtu na účet střediska, nebo vkladem částky v hotovosti na účet střediska: Číslo účtu střediska: 1764779389/0800

Variabilní symbol: datum narození účastníka bez teček a mezer (např. narozen 23. 5. 1898,

variabilní symbol je tedy 2351898)

2. Hotovostní platba: na schůzkách, v klubovně nebo u Pavly Vavrošové (na Městském úřadě

Klimkovice v kanceláři č. 9).

3. V případě, že Vám přispěje zaměstnavatel, napište prosím na zadní stranu přihlášky Vaše jméno, firmu včetně adresy a IČO. Na uvedenou adresu zašleme fakturu na celou částku. Pokud by Vám zaměstnavatel neuhradil celou částku, dorovnáte si rozdíl s ním sami.

Částku uhraďte do 30. 6. 2017.

Pravidla pro případné navracení poplatku:

1. Pokud dítě ze zdravotních důvodů vůbec nenastoupí na tábor (a rodiče již uhradili poplatek), dostanou celý poplatek navrácen zpět. Toto navrácení proběhne po vyúčtování tábora nejpozději v září.

2. Pokud dítě z vážných důvodů odjede z tábora dříve nebo na něj přijede později, vracíme pouze stravné za příslušný počet dní. Provozní náklady (pronájem, materiál atd.) jsou tím nedotčeny.

Posudek o zdravotní způsobilosti

je vyžadován na základě zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky 148/2004 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Formulář posudku obdrží děti na některé z příštích schůzek v klubovně. Všichni účastníci mladší 18 let musejí mít tento posudek potvrzen od lékaře. Odevzdejte prosím buď s přihláškou, nebo nejpozději s nástupem na tábor. (My jsme si to nevymysleli 🙂 )

Posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení (.doc)  – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Zajištění tábora

Na táboře bude tým kvalifikovaných činovníků a kvalifikovaný zdravotník.

Přihlášky odevzdejte do 1. června 2017. Po tomto termínu budou volná místa nabídnuta nečlenům skautského střediska.

Případné dotazy tel. 605507148.

Za přípravný tým: Jan Stanovský, Dominika Niedobová, Martin Kubica, Jiří Horníček, Milan Křivánek, Barbora Blažková, Tomáš Adámek

Závazná přihláška včetně zdravotní způsobilosti ke stažení (.doc) – Přihláška na tábor 2017


Dokumenty ke stažení:

Přihláška včetně zdravotní způsobilosti, informací a posudku o zdravotní způsobilosti – Přihláška na tábor 2017

Posudek o zdravotní způsobilosti – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Závazná přihláška – Zavazna prihlaska